Enerji Verimliliği

Dünya ülkeleri, enerji politikalarında yenilenebilir enerji sistemlerine oldukça fazla önem vermektedir. Yenilenebilir enerjiye verilen önem kadar, üretilen enerjinin verimli tüketilmesine ve enerji verimliliği hakkında toplumsal bilinç oluşturma hususunda da dünya çapında ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Yerel ve global anlamda okul öncesi eğitimden sanayiye değin birçok alanda, enerji verimliliğini artırmaya ve enerji verimliliği bilinci yaratmaya yönelik projeler yapılmakta, mevcut projeler ise desteklenmektedir. Enerji verimliliği yalnızca ülkelerin değil aynı zamanda bireylerin ve şirketlerin de kişisel bilinçlenme ile katkıda bulunabileceği, herkesi büyük oranda etkileyen toplumsal bir görev niteliğindedir.

Whatsapp