Kejenerasyon

Birleşik ısı-güç sistemleri ya da kojenerasyon olarak adlandırılan bu yöntem, aynı anda elektrik ve ısı ihtiyacı bulunan tesisler için kullanımı oldukça avantajlıdır. Kojenarasyon cihazı, içten yanmalı bir motor ve alternatör vasıtası ile elektrik üretirken açığa çıkan ısı enerjisinin atmosfere atılması yerine faydalı enerjiye çevirir.

Kojenarasyon cihazının kapasite tayini oldukça önemli bir mühendislik sürecidir. Bu süreçte ilgili tesisin ısı ve elektrik ihtiyaçları çok iyi tayin edilmeli ve cihaz kapasitesi tesis kapasitesinin altına konumlandırılmalıdır. Zira elektrik üretimi esnasında oluşacak ısı faydalı enerji olarak kullanmalıdır. Aksi halde cihaz verimi düşecek ve cihaz geri ödeme süresi uzayacaktır. Firmamız ile irtibat kurulması halinde tesis enerji ihtiyaçlarının mercek altına alınacağı bir mühendislik sürecini başlatmış olursunuz ve bu süreç sonunda en uygun cihaz kapasitesini tayin ederek size bir rapor sunabiliriz.

Kojenerasyon sistemi ile verimlilik farkı oluşmakta hem de atık ısının kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi hali mümkün olmaktadır.Kojenerasyon sistemlerinde enerji üretiminin, tüketim yerinin yakınlarında olması durumu da kayıpların minimum seviyelerde olmasını sağlar.Elde edilen enerji tasarrufu çevre kirliliğini ve dışa bağımlılığımızı azaltacaktır.

Whatsapp