Isı Pompası

Birbirlerine göre daha düşük sıcaklıktaki bir ortamdan, yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısıl enerji aktaran makinalara ısı pompası denir.

Isı pompaları ısıl enerjiyi çektiği ortamları soğuturken, aktardığı ortamları ise ısıtır.

Tanımda belirtilen ortamlar değişkenlik gösterebilir. Örneğin evimiz kış mevsimi için “yüksek sıcaklıktaki ortam”olarak adlandırılırken, yaz mevsiminde düşük sıcaklıktaki ortam olarak adlandırılır. Buradan anlaşılacağı üzere ısı pompasının ısı

aktarım yönü değiştirilebilir. Yani bir ısı pompası kış mevsiminde “ortam ısıtma cihazı” olarak kullanılabileceği gibi, yaz mevsiminde “ortam serinletme cihazı” olarak kullanılabilir.

Isı pompalarının verimi; cihazın üretmiş olduğu ısı enerjisine karşılık, tüketmiş olduğu elektrik enerjisi kriterlerinin oranı ile hesaplanır.

Isı pompası verim katsayısı (COP); ısının çekildiği kaynak sıcaklığı ile doğru orantılı, ısının aktarıldığı akışkan sıcaklığı ile ters orantılı olarak değişir.

Tüm ısı pompaları çalışma prensibi olarak aynıdır. Fakat ısı çektiği kaynaklar bakımından 3 e ayrılır;

  1. Hava kaynaklı ısı pompaları,
  2. Toprak kaynaklı ısı pompaları,
  3. Su kaynaklı ısı pompaları,

 

  1. Hava kaynaklı ısı pompaları; Günlük hayatta en sık karşılaşılan çeşittir. (klima, buzdolabı gibi…). Bu kategori ısı pompalarında atmosfer; yaz mevsiminde ısının aktarıldığı, kış mevsiminde ısının çekildiği ortamdır. Kaynak sıcaklığı, diğer kategorilere göre çok değişkendir. Ülkemiz şartlarında, kıyı bölgelerde çok iyi sonuçlar verir.
  2. Toprak kaynaklı ısı pompaları; sondaj tekniğiyle veya geniş bir alanda kazı yapılmak suretiyle zeminin 1,5-2m. altına boru döşenerek mevsimine göre toprak ısısı çekilir veya toprağa ısı atılır. Toprak ısısı atmosfer sıcaklığına göre daha yüksek ve stabildir. Bu sebeple toprak kaynaklı ısı pompaları, hava kaynaklı ısı pompalarına göre daha verimlidir. Fakat ilk yatırım maliyetleri daha yüksektir.Kış mevsimi için, ülkemiz şartlarında dış hava sıcaklıklarının daha düşük olduğu iç ve doğu kesimlerde tercih edilebilir.
  3. Su kaynaklı ısı pompaları;Kaynak olarak; akarsu, yer altı suyu, termal kaynak, deniz suyu kullanılır. Atık ısı geri dönüşümünde de bu kategori cihazlardan faydalanılır.
 
Whatsapp