Solar Termal

Güneş enerjisini, ısı formuna çeviren sistemlerdir. Üretilen ısı direkt olarak kullanım suyuna aktarılabildiği gibi çeşitli çözelti sıvılar yardımı ile ısı enerjisi depolanıp istenildiği zaman kullanılabilir.

Solar kelimesinigüneş veya güneşten yayılan enerji olarak tanımlamak mümkündür.Dünyadaki diğer canlılık faaliyetleri de bu enerji ile devamlılığını sürdürmekte ve yenilenebilir enerji olarak günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Artı Doğalgaz Solar Termal ile geleceğe ve doğaya sahip çıkıyor, yaşanılabilir bir dünya için çalışıyoruz.

Whatsapp